e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma SKLADEM
e-shop zdarma Psi - antiparazitika
e-shop zdarma Psi - granule
e-shop zdarma Psi - konzervy
e-shop zdarma Psi - ostatní krmení
e-shop zdarma Psi - vitamínové doplňky
e-shop zdarma Kočky - granule
e-shop zdarma Kočky - konzervy
e-shop zdarma Kočky - vitamínové doplňky
e-shop zdarma Hospodářská zvířata
e-shop zdarma Dárkové předměty
e-shop zdarma KokardyReklama:

Reklamační řád 

 
I. Odpovědnost za vady zboží a záruka

1. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí. 

2. Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy nemusí být spojeno i s poškozením výrobku jako takového. I přes to je kupující v takovémto případě povinen zásilku překontrolovat, a to nejlépe před řidičem, případně o všem sepsat protokol, který mu dopravce (řidič) předloží. 

3. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí:

a) poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce, 

a nebo zjistí

b) skrytou vadu až při rozbalení zásilky, která nebyla zjevná při předání zboží od dopravní společnosti

je kupující povinen prokazatelně informovat prodávajícího e-mailem (zdenka.stepanova@post.cz) nebo telefonicky 732 933 402.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek, případně vrácena částka za zboží. 

4. Prodávající  a přepravní společnost má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je kupující povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno, a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilky doručena. Kupující je také povinen umožnit dopravní společnosti nebo zástupci pojišťovny ohledání zásilky.

 5. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy (vyjma skrytých vad). Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy (vyjma skrytých vad) již nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty. 

6. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím. 

7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. 

8. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

9. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. 

10. Postup podle bodu 8 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

11. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy: 
a. bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy 
b. přiměřeným snížením kupní ceny 
c. náhradním dodáním zboží 
d. odstoupením od smlouvy 

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. 

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt – odlišný od prodávajícího – subjekt autorizovaný výrobcem nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může uplatnit kupující právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu. Rovněž může reklamovanou věc zaslat na adresu prodávajícího nebo osobně doručit do výdejních míst a skladu prodávajícího.

II. Postup reklamace

1. O reklamaci nás vždy informujte zprávou na náš e-mail zdenka.stepanova@post.cz případně i telefonicky na číslo 732 933 402.  Z technických důvodů nemusí být e-milová zpráva kupujícího prodávajícím přijata, proto si vždy vyžádejte potvrzení přijetí e-mailu prodejcem (e-mail může zapadnout mez "spamy").

2. Bez zbytečného odkladu Vám budou odeslány instrukce detailně popisující další postup (např. sdělení adresy nejbližšího autorizované servisu apod.). Pro případ, že daný výrobek bude nutné z jakéhokoliv důvodu odeslat zpět prodávajícímu, bude na adresu kupujícího zaslána průvodka a zároveň vám bude přiděleno číslo, pod kterým bude celá reklamace sledována. Bez vyplněné průvodky obsahující číslo reklamace nelze reklamované zboží přijmout a bude vráceno zpět. Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou na tom, že průvodka ze strany prodávajícího zaslána nebude, je kupující povinen sdělit detaily a popis reklamace jiným způsobem (e-mailem, dopisem v reklamované zásilce aj.).

3. Toto neplatí v případě osobní reklamace v provozovně (výdejně, ordinaci) prodávajícího. Zde bude sepsán reklamační protokol dodaný prodávajícím, případně bude od kupujícího převzat reklamační dopis s popisem vad.

4. Prodávající Vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat. 

5. Prodávající si vyhrazuje právo zadat autorizovanému servisu pokyn k přímému odeslání opraveného reklamovaného zboží na adresu uvedenou v průvodce. 

6. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.13824 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!